Le site en langue française est encore en construction, nous nous en excusons

Dégâts d'eau de l'inondation

In het weekeinde van 13 en 14 november 2010 hebben België en Nederland te kampen gehad met extreme regenval en wateroverlast. Het gevolg: volgelopen kelders, woonkamers waarin soms wel een meter stond, onbegaanbare wegen en een enorme schade.

In gebieden die relatief droog zijn en bij huizen met een gezond pleisterwerk valt de schade soms wel mee. Het nat geworden pleister kan uitdrogen voordat het begint af te brokkelen en of zich schimmels beginnen te vormen. In huizen echter waarbij al een hoger vochtgehalte in de muren aanwezig is treden echter versneld problemen op. Het aardoppervlak zal in de komende koude maanden niet snel uitdrogen en de fundamenten en muren zullen lang erg nat blijven. Dit vocht zal in de muren en pleister omhoog kruipen en voor schimmelvorming en zoutuitbloeiingen zorgen. Behang zal van de muur loskomen, verflagen zullen opkwellen en het pleister zal verbrokkelen.

Gelukkig zijn de meeste mensen verzekerd tegen waterschade. Sommige verzekeringen trachten deze natuurrampen uit te sluiten, maar daardoor moet u zich niet laten afschrikken. De Belgische wet heeft een minimumdekking verplicht gesteld!

Onze vochtconsulenten komen bij u ter plaatse om een diagnose van de situatie te stellen en een technisch rapport (voor uw verzekering) op te stellen. U krijgt bij het bezoek tevens een checklist en voorbeeldbrief voor uw verzekering.

Bij volgelopen kelders en woonruimten bieden de veel gebruikte behandelingsmethoden injecteren, onderkappen en membramen plaatsen geen enkele uitkomst! Hydroment vochtregulerende pleisters zijn echter ideaal bij een noodzakelijke sanering. Niet alleen zijn uw wanden al enkele dagen na de behandeling droog en kunnen de ruimtes zonder wachttijd meteen weer gebruikt worden. Ook bij toekomstige overstromingen blijft het pleister zijn werk doen. Na het wegtrekken van het water bij een volgende (niet te wensen) overstroming zal het pleister zonder schade zijn werk doen en de muren weer snel droogmaken.

Wanneer u bouwt of verbouwt in een gebied met groot overstromingsgevaar is het dan ook aan te raden om als voorzorgsmaatregel Hydromentpleisters te gebruiken in kelders of andere laaggelegen ruimtes.

Helaas komen dit soort overstromingen steeds vaker voor. In Duitsland heeft men hun portie de afgelopen jaren wel gehad. De Italiaanse Po treedt ook regelmatig buiten zijn oevers. Deze overstromingen worden veroorzaakt door het feit dat wij onze waterwegen steeds meer kanaliseren en onze leefruimte volstorten met beton. Het regenwater kan niet meer in de bodem indringen en de rivieren en sloten hebben geen reserve capaciteit meer om grote hoeveelheden water op te nemen en af te voeren.

Hoe Hydromentpleister zich bij overstromingen gedraagt
Een verrassende ervaring uit Italië (vertaald vanaf de Duitse website)

De overstroming van kelders en woonkamers leidt doorgaans tot aanzienlijke materiële schade. Belangrijk voor het gebouw is zich zo snel mogelijk weer van het water te "ontdoen". Daarbij moet het oude pleister meestal worden afgeslagen omdat hij vies is en het vocht vasthoudt en daardoor het uitdrogen van de geweekte metselwerk tegengaat. Dat het ook heel anders werken kan, toont een huis in Italië.

Op het eerste gezicht, is het misschien verrassend dat Hydroment pleisters ook al heel wat tijd gebruikt in Italië gebruikt worden. De Italianen hebben immers hun eigen pleistertraditie.
Aan de andere kant hebben de Italiaanse en Duitse huizen zeer constructieve dingen gemeen. Bijvoorbeeld, ontbreekt in veel oudere gebouwen, effectieve horizontale en verticale afdichtingen. Dit betekent problemen met opstijgend vocht, zout in muren en condensatie.

Na de erge overstromingen in de Po-vallei in het najaar van 2000 werden we (Hydroment Duitland) opgeroepen om een huis in de buurt van Cremona te saneren. Dit huis werd gepleisterd in 1995 met Hydroment omdat de muur vochtig waren. Het Hydromentpleister had een Italiaanse partner bedrijf gemaakt en afgeleverd, het bevatte cement en zand en glasgranulaten. Het is goed te vergelijken met in Duitsland gebruikelijke Transputz LP.

Men had Hydroment toegepast in de gehele begane grond. De gevel was een goede 80% "met Hydroment" gepleisterd; de resterende pleister was een cementpleister. Dit was gebruikt, omdat de muren waren droog waren op dit punt. Binnen en buiten waren bijna twee millimeter dik kalkpleister op Hydroment of kalk cement pleister wordt toegepast en geschilderd met dampdoorlaatbare minerale verf.

Tijdens het werken, in 1995, had de aannemer Hydroment in drie pleisterlagen in de normale minimum wanddikte van 20 mm verwerkt.

In het najaar van 2000 stond het huis acht dagen tot drie meter onder water. Dit was te wijten aan hevige regen in het noorden van Italië, die de Po naar buiten zijn oevers en grote delen van het land overstroomde - zoals later in Duitsland aan de Elbe.

Na wegtrekken van het water en het reinigen van het huis schoon was de aanblik als volgt: Op de verfverflaag hechte een bruine, modderige modderlaag die niet kon worden verwijderd en sporen van organische componenten bevatte. Het oppervlak keek was vlekkerig en werd doorkruist door kleine scheurtjes. In de spleten en scheurtjes waren er witte uitbloeiingen. Bovendien was de hele muur sterk doorweekt.

De klant vroeg ons voor een bezoek aan de reparatie van het pleister te bespreken. Omdat het pleister scheuren vertoonde vreesde hij dat het hele pleistersysteem vervangen moest worden.

Lokaal hebben we een aantal van pleistermonsters voor laboratoriumonderzoek genomen. Hierdoor werd bevestigd dat de plaatsing van het Hydromentpleister correct was gefabriceerd en geplaatst. Er was altijd de drie-laags muur structuur, de dikte van het pleister tussen 19 en 23 mm, dat is dichtheid van het mortel was1,30 kg/dm3.

Bij het verwijderen van de monsters was reeds opgevallen dat de scheuren werden alleen in de verf en afwerkpleister bevonden. De afwerklaag kon relatief eenvoudig met een spatel van het Hydromentpleister worden afgehaald. De afwerklaag was door het water en het droogproces volledig vernietigd.

Tot onze eigen verbazing was de Hydromentpleister onder de afwerklaag sterk doorweekt maar sterke, schoon en vrij van scheuren. Een verkennend meten met behulp van de vochtmeter bleek meer dan 80% vochtgehalte, na laboratoriumonderzoek genomen monsters bleek absolute vochtgehalte van 7% en een vocht-penetratie van meer dan 20%.

Verder vonden we dat het Hydromentpleister overal stevig aan de pleisterondergrond was gebleven ben. Het was niet een enkele holle positie! Dit in totale tegenstelling tot het cement pleister op de kleinere deel van de muur: deze was volledig losgekomen en werd later volledig vervangen tegen Hydroment trim.

Diezelfde dag werd de afwerklaag verwijderd van het een deel van de gevel. De volgende ochtend uitgevoerde vochtmeting bleek dat het vochtgehalte van Hydroment-pleister al gedaald tot minder dan 30 %. Vanwege zijn hoge lucht-inhoud en de minerale samenstelling had hij weer zo veel van het geabsorbeerde vocht afgegeven.

Het goede resultaat voor de klant: De Hydromentpleister overal kon op de muren blijven. De fijne afwerklaag en verf werden verwijderd, en vervangen door Hydroment Transputz FP (mineraal afwerkpleister). Het interieur was ook beschilderd met verschillende kleuren kalkverf. Sindsdien zijn de oppervlakken intact zijn, waren er geen restverschijnselen zoals zoutuitbloeiingen.

Hierdoor kon de sporen van de overstromingen zullen worden geëlimineerd tegen lage kosten - een voordeel dat later werd bevestigd in andere gebouwen in de regio. Er zijn vergelijkbare voorbeelden aan de Moezel.

Hoe kan dit worden beoordeeld? Eerste, het bevestigt de ervaring die Hydroment pleister vocht veel makkelijker afgeeft dan enig ander pleister. De redenen: Ten eerste, het hoge gehalte aan fijne micro-poriën en een groot inwendig oppervlak, aan de andere kant het ontbreken van hydrofobe kunststoffen. Hier moet men zich niet laten misleiden door de huidige situatie op de markt gebrachtte, ongeteste "overstromingbestendige pleistersystemen," het slot met waterafstotende ingrediënten en de uiteindelijke dichting van vocht.

Oorspronkelijk was Hydroment pleister op de Italiaanse huis toegepast omdat dit vochtig was (optrekkend vocht, geen verticale afdichting). De positieve ervaring van Italië toont de bijkomende voordeel dat zij niet hoeft te worden vervangen na een overstroming, als hij, zoals in het voorbeeld beschreven olie-vrij en vrij van ziektekiemen. Dit bespaart de klant geld en werk. Bovendien, het pleister droogt snel uit, zodat de kamers zal snel worden hersteld naar een bewoonbaar en bruikbare staat.

 

 

 

NL

Home

Hydroment:

Finition:

Partenaires:

Humidimètres

Garanties

Tarifs

Info technique

Conditions generale

Contact

Liens