Hydroment WK
Dit concentraat is een poeder met hele bijzondere samenstelling. Door dit additief toe te voegen aan zand en cement ontstaat een mortel met vochtregulerende eigenschappen. Het is heel belangrijk dat de verhoudingen zeer exact worden aangehouden om het goede resultaat te verkrijgen.

Een mortel gemaakt met Hydroment WK heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als Hydroment SG. Hydroment SG heeft alleen wat extra additieven die de verwerking vergemakkelijken.
Hydroment WK is een poeder dat geleverd wordt in zakjes van 150 gram. Deze 150 gram is exact de hoeveelheid om in een betonmolen van minimaal 125 liter met toevoeging van Rijnzand 0-2 mm en wit of grijs cement 59 liter mortel aan te maken. Hiermee kunt u 2,9 m2 saneren. Heeft u een kleinere betonmolen dan halveert u de voorgeschreven hoeveelheden. Hydroment WK is de goedkoopste Hydroment toepassing. Het is verkrijgbaar in een consumentenverpakking per zakje van 150 gram.


Hydroment WK kan in combinatie met witte cement uitstekend gekleurd worden met onze speciale pigmenten.

Om beter aan te sluiten bij de praktijk in Nederland en België hebben we de verpakking gewijzigd van 200 gram naar 150 gram. De prijs per gram is vrijwle ongewijzigd gebleven.

Hydroment WK retail - Verpakking van 150 gram. Per stuk

U mag ook bestellen per e-mail info@hydroment.be

Technische fiche

Stand: 1. November 2007

Hydroment T R A N S P U T Z WK
Hydroment concentraat

Product: Halffabricaat voor het mengen van Hydroment Transputz ® WK ter plaatse. Op de bouwplaats moet worden gewassen zand korrelgrootte 0 tot 2 mm en cement CEM I 32,5 R en CEM II / A - L 32,5 R en CEM II / A - LL 32,5 R toegevoegd worden.

Toepassing: Binnen en buiten als pleisterwerk voor vochtige en met zouten belaste muren. Preventief voor nieuwe gebouwen met vochtigheidsrisico.
Hetzelfde product kan worden gebruikt als mortel voor uitvlakpleister, hechtlaag en pleisterlagen. Tenzij er bijzondere eisen worden gesteld aan de oppervlakte structuur, kan het oppervlak van de pleister door zuinig te wrijven of gladstrijken worden afgewerkt. Bij gebruik als sokkelpleister het pleister afschermen van de aarde.

Specificaties
Bij gebruik van de opgegeven supplementen en bindmiddelen de waarden worden bereikt:
• Verse mortel <1,5 kg / dm ³
• Poriën gehalte> 30%
• Slump (vloeibaarheid) 16,0 ± 0,5 cm
• Morteldichtheid <1,5 kg / dm ³
• Druksterkte van 1,5 tot 5,0 N / mm ²
• Verwerkbaarheid <3 cm
• Capillaire wateropname > 0,3 kg / m² na 24 uur
• Wateropname-vermogen > 70%
• Water damp diffusie weerstand factor I <12
• Porositeit > 40%

De ondergrond: De met Hydroment Transputz ® WK te saneren muren moeten tot 1 meter boven de zichtbare of meetbare vochtigheid als volgt worden voorbereid
• Oude pleister, viezigheid, verf en elementen die hechting kunnen belemmeren moeten volledig worden verwijderd
• Vergane, losse en verweerde voegen tot een diepte van ongeveer 20 mm diepte uitkrassen
• Verwijder losse deeltjes en stof
• Vervanging van de aangetaste bakstenen
• De ondergrond op draagvermogen testen, losse stenen vastzetten
• De ondergrond niet met zoutoplosmiddelen, impregneer, siliconen, of soortgelijke stoffen behandelen. In het te behandelen gebied mogen geen gipslagen of gipsbevestigingen aanwezig zijn of gebruikt worden.
.
Verwerking: De verwerking van Hydroment Transputz ® WK vereist functielaag van 20 mm dikte. Indien door de situatie ter plaatse een dikkere pleisterlaag nodig is deze in meerdere lagen van maximaal 20 mm aanbrengen. Uitgebrokkeld metselwerk, voegen en gaten met Hydroment Transputz ® WK vlak maken.

De volgende regels dienen in acht genomen te worden:
• Alle lagen dienen met de hand te worden aangebracht.
• Ondergrond, hechtlaag en pleisterlagen alvorens extra lagen aan te brengen zeer sterk, tot verzadiging, nat maken.
• Tussen hechtlaag en functielaag of andere lagen is een wachttijd van ten minste 24 uur.

Uitvlakken:
Ontbrekende en brokkelende stenen vervangen door te metselen met passende stenen en cement voorzien van Hydroment Transputz ® WK. Grotere stukken vervangen muur enkele dagen laten drogen.

Hechtlaag:
Hydroment Transputz® WK in verdunde vorm volledig dekkend ca. 5 mm dik aanbrengen als hechtlaag op de ondergrond. Niet uitvlakken.

Functielaag(lagen):
Een- of meerlagig, maximaal 20 mm per keer; bij afwerking spaarzaam schuren. Bij navolgende pleisterlagen iets opruwen.

Menginstructies: Schoon water in de betonmolen inbrengen. Gewassen rijnzand, concentraat en cement toevoegen.

Verhoudingen:
Hechtlaag:
Water ca. 6 Liter
Gewassen rijnzand 45 Liter
Concentraat 150 g
Cement 12 Liter

Functielaag:
Water ca. 4 Liter
Gewassen rijnzand 45 Liter
Concentraat 1150 g
Cement 12 Liter

Mengtijd: 10 minuten
De mengtijd die nodig is absoluut aanhouden! Mortel moet een stabiele, schuimige en romige substantie worden. Betonmolen of roer/ mengmachine gebruiken. Niet geschikt voor gipspompen.

Verpakking: Plasticzak, zakinhoud 150 g

Verbruik: 150 g levert in de combinatie met zand, cement en water ca. 59 l mortel = 3,9 m2 bij een pleisterdikte van 20 mm.

Pleisterdikte: 20 mm

Verwerkingstijd: De verwerking tijd komt overeen met de cementuitharding (ca. 2 uur) en is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de consistentie.

Verwerkingstemperatuur > 0°C

Houdbaarheid: Bij droge opslag van het product binnen 3 jaar na de datum van fabricage verwerken(zie kader).

Kwaliteit en veiligheid: Hydroment Transputz ® WK is onderwerp van voortdurende zelfcontrole. LGA getest en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001.

Afwerking / verf: Hydroment Transputz FP ® of Hydroment Transputz F0 ® of minerale pleisters (dunne laag) die geen invloed hebben op de dampdoorlatendheid van de Hydroment Transputz ® WK.
Verf kan alleen worden toegepast na volledige droging van de pleister. Alleen dampdoorlatende minerale verven gebruiken, die niet van invloed op de waterdamp doorlaatbaarheid van Hydroment Transputz ® WK. Gebruik bij voorkeur Kalkverf of kalei voor Hydroment.

Verdragelijkheid: Hydroment WK Transputz ® bevat geen schadelijke additieven. Het mineraal bindmiddel is een alkalische cement, de ogen en gevoelige huid zijn dus beschermen tegen chemische brandwonden. Was blootgestelde huid met veel schoon water.

Bijzondere aanwijzingen: Aan het mortel geen kalk of chemische producten toevoegen.
Hydroment Transputz ® WK vereist voldoende water te binden.
Bij het gevaar van snelle uitdroging (sterk absorberende oppervlakken, zonneschijn, wind, tocht, verwarming, enz.) pleisterlagen een of meer keer bevochtigen. Vers pleister beschermen tegen slecht weer. Onder deze omstandigheden kan in uitzonderlijke gevallen het Hydromentpleister te snel drogen. Hierdoor kunnen na 1 of 2 weken droogscheurtjes of kleinere holtes ontstaan. Deze droogscheurtjes en holtes beïnvloeden de werking van Hydroment in het geheel niet en zullen ook niet tot vervolgschade leiden en zijn dus onschadelijk. De droogscheurtjes kunnen gesloten worden door het pleister te verven met een silicaatverf. Ze zijn dan verder onzichtbaar.

Voor de verwerking en werking van Hydroment Transputz ® WK normale omgevingsvariabelen vereist.

Niet bruikbaar bij het oplossen van vochtproblemen door ondergrondse waterdruk, kwelwater of instromend water.

Fabrikant Hydroment GmbH
Westendstraße 2 a • 86807 Buchloe Duitsland
Telefon: (0 82 41) 96 78 - 0
Telefax: (0 82 41) 96 78 99
E-Mail: info@hydroment.de
Internet: www.hydroment.de

Verdeler Benelux
HSC Solutions bvba.
Hydroment verdeler Benelux
Pelikaanberg 38
1600 Oudenaken
België
Tel: 0492-648144
E-mail: info@hydroment.be
Internet www.hydroment.be

De informatie op deze technische fiche zijn het resultaat van uitgebreide testen, onderzoek en ervaring en worden verstrekt naar eer en geweten. Ze dienen te worden aangepast aan elk individueel object en de specifieke voorwaarden en belastingen. De algemeen erkende regels van de bouwtechniek dienen in acht genomen te worden. Dit informatieblad vervangt alle vorige uitgaven. Technische veranderingen in de verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. De aanbevelingen van onze medewerkers zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd worden bevestigd.

 

 

FR

Home

Hydroment:

Afwerken:

Partners:

Vochtkeuring bij aankoop huis

Garanties

Prijzen 2017

Documentatie om te downloaden

Algemene voorwaarden

Contact

Links

 

Gezocht:

Agent voor Wallonië

Klik hier voor meer info!

Waterschade? Overstroming?

Lees hier wat Hydroment voor u kan doen!

Wij stellen een diagnose en stellen een technisch rapport voor u op.

Heeft u een oud huis of oude hoeve en u overweegt injecteren?

Lees hier over de mogelijke gevolgen!

Huis kopen?

Laat een vochtkeuring doen!

Klik hier voor meer info!