Hydroment Transputz SG

Een kant-en-klare mix van zand, cement en additief. Alleen nog water toevoegen en mengen, daarna klaar voor gebruik. Elke productiegang wordt in het laboratorium getest op drukvastheid, poriënvorming en dampdoorlatendheid. Transzputz SG moet met de hand worden aangebracht. Geschikt voor binnen- en buitenmuren. Kleur grijs of wit.

Update vanaf januari 2011wordt de Hydroment SG alleen nog geproduceerd in wit (licht beige, zandkleurig). Deze variant is veel ecologischer, beter te verwerken en geeft een veel mooier resultaat.

De verpakking wordt gewijzigd van 30 kg naar 25 kg.

Klik hier voor de prijzen

U mag ook bestellen per e-mail verkoop@hydroment.be

Technische fiche Stand: 1. November 2007

Hydroment T R A N S P U T Z SG
Hydroment kant-en-klare mix

Product: Droge cementgebonden mortel volgens DIN EN 998-1 met minerale supplementen, waaronder het Hydroment concentraat en speciale additieven voor betere hechting, verwerking en rendement.

Toepassing: Binnen en buiten als pleisterwerk voor vochtige en met zouten belaste muren. Preventief voor nieuwe gebouwen met vochtigheidsrisico.
Hetzelfde product kan worden gebruikt als mortel voor uitvlakpleister, hechtlaag en pleisterlagen. Tenzij er bijzondere eisen worden gesteld aan de oppervlakte structuur, kan het oppervlak van de pleister door zuinig te wrijven of gladstrijken worden afgewerkt. Bij gebruik als sokkelpleister het pleister afschermen van de aarde.

Specificaties
• Mortelgroep R CS II naar DIN EN 998-1
• Bindmiddel naar DIN EN 197-1
• Korrelgrootte 0 – 1,25 mm
• Verse mortel <1,4 kg / dm ³
• Poriën gehalte> 35%
• Slump (vloeibaarheid) 16,0 ± 0,5 cm
• Morteldichtheid <1,5 kg / dm ³
• Druksterkte van 1,5 tot 5,0 N / mm ²
• Verwerkbaarheid <3 cm
• Capillaire wateropname > 0,3 kg / m² na 24 uur
• Wateropname-vermogen > 70%
• Water damp diffusie weerstand factor I <12
• Porositeit > 45%
• Warmtecoefficient 10,dry ???0,43 W/(m K) (bij P = 50 %)
• naar tabel EN 1745 ???0,49 W/(m K) (bij P = 90 %)

De ondergrond: De met Hydroment Transputz ® SG te saneren muren moeten tot 1 meter boven de zichtbare of meetbare vochtigheid als volgt worden voorbereid
• Oude pleister, viezigheid, verf en elementen die hechting kunnen belemmeren moeten volledig worden verwijderd
• Vergane, losse en verweerde voegen tot een diepte van ongeveer 20 mm diepte uitkrassen
• Verwijder losse deeltjes en stof
• Vervanging van de aangetaste bakstenen
• De ondergrond op draagvermogen testen, losse stenen vastzetten
• De ondergrond niet met zoutoplosmiddelen, impregneer, siliconen, of soortgelijke stoffen behandelen. In het te behandelen gebied mogen geen gipslagen of gipsbevestigingen aanwezig zijn of gebruikt worden.
.
Verwerking: De verwerking van Hydroment Transputz ® SG vereist functielaag van 20 mm dikte. Indien door de situatie ter plaatse een dikkere pleisterlaag nodig is deze in meerdere lagen van maximaal 20 mm aanbrengen. Uitgebrokkeld metselwerk, voegen en gaten met Hydroment Transputz ® SG vlak maken.

De volgende regels dienen in acht genomen te worden:
• Alle lagen dienen met de hand te worden aangebracht.
• Ondergrond, hechtlaag en pleisterlagen alvorens extra lagen aan te brengen zeer sterk, tot verzadiging, nat maken.
• Tussen hechtlaag en functielaag of andere lagen is een wachttijd van ten minste 24 uur.

Uitvlakken:
Ontbrekende en brokkelende stenen vervangen door te metselen met passende stenen en Hydroment Transputz ® SG. Grotere stukken vervangen muur enkele dagen laten drogen.

Hechtlaag:
Hydroment Transputz® SG in verdunde vorm volledig dekkend ca. 5 mm dik aanbrengen als hechtlaag op de ondergrond. Niet uitvlakken.

Functielaag(lagen):
Een- of meerlagig, maximaal 20 mm per keer; bij afwerking spaarzaam schuren. Bij navolgende pleisterlagen iets opruwen.

Menginstructies: Schoon water in de betonmolen inbrengen. Gewassen rijnzand, concentraat en cement toevoegen.

Verhoudingen:
Hechtlaag: Water 4-5 Liter
Functielaag: Water 3,5 - 4 Liter

Mengtijd: 10 minuten
De mengtijd die nodig is absoluut aanhouden! Mortel moet een stabiele, schuimige en romige substantie worden. Betonmolen of roer/ mengmachine gebruiken. Niet geschikt voor gipspompen.

Verpakking: Zak 25 Kg (per pallet 40 zakken = 1,00 t)

Verbruik: bij een pleisterdikte van 20 mm 23 – 24 kg per m2. Opbrengst per zak 1,08 m2.

Pleisterdikte: 20 mm

Verwerkingstijd: De verwerking tijd komt overeen met de cementuitharding (ca. 2 uur) en is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de consistentie.

Verwerkingstemperatuur > 0°C

Houdbaarheid: Bij droge opslag van het product binnen 12 maanden na de datum van fabricage verwerken(zie kader).

Kwaliteit en veiligheid: Transputz ® SG voldoet aan de DIN EN 998-1. Het product is onderworpen aan een productiecontrole in de fabriek volgens DIN EN 998-1, die in het kader van een vrijwillige, regelmatige externe controle onderzocht door een extern laboratorium.
Bovendien Hydroment werkt met een geïntegreerd systeem van beheer aan een kwaliteitsbeoordeling aanpak van de DIN EN ISO 9001 en een milieuzorgsysteem opgenomen volgens DIN EN ISO 14001.

Afwerking / verf: Hydroment Transputz FP ® of Hydroment Transputz F0 ® of minerale pleisters (dunne laag) die geen invloed hebben op de dampdoorlatendheid van de Hydroment Transputz ® SG.
Verf kan alleen worden toegepast na volledige droging van de pleister. Alleen dampdoorlatende minerale verven gebruiken, die niet van invloed op de waterdamp doorlaatbaarheid van Hydroment Transputz ® SG. Gebruik bij voorkeur Kalkverf of kalei voor Hydroment.

Verdragelijkheid: Hydroment Transputz SG ® bevat geen schadelijke additieven. Het mineraal bindmiddel is een alkalische cement, de ogen en gevoelige huid zijn dus beschermen tegen chemische brandwonden. Was blootgestelde huid met veel schoon water.

Bijzondere aanwijzingen: Aan het mortel geen kalk of chemische producten toevoegen.
Hydroment Transputz ® SG vereist voldoende water te binden.
Bij het gevaar van snelle uitdroging (sterk absorberende oppervlakken, zonneschijn, wind, tocht, verwarming, enz.) pleisterlagen een of meer keer bevochtigen. Vers pleister beschermen tegen slecht weer. Onder deze omstandigheden kan in uitzonderlijke gevallen het Hydromentpleister te snel drogen. Hierdoor kunnen na 1 of 2 weken droogscheurtjes of kleinere holtes ontstaan. Deze droogscheurtjes en holtes beïnvloeden de werking van Hydroment in het geheel niet en zullen ook niet tot vervolgschade leiden en zijn dus onschadelijk. De droogscheurtjes kunnen gesloten worden door het pleister te verven met een silicaatverf. Ze zijn dan verder onzichtbaar.

Voor de verwerking en werking van Hydroment Transputz ® SG normale omgevingsvariabelen vereist.

Niet bruikbaar bij het oplossen van vochtproblemen door ondergrondse waterdruk, kwelwater of instromend water.

Fabrikant Hydroment GmbH
Westendstraße 2 a • 86807 Buchloe Duitsland
Telefon: (0 82 41) 96 78 - 0
Telefax: (0 82 41) 96 78 99
E-Mail: info@hydroment.de
Internet: www.hydroment.de

Verdeler Benelux
HSC Solutions bvba.
Hydroment verdeler Benelux
Pelikaanberg 38
1600 Oudenaken
België
Tel: 0492-648144
E-mail: info@hydroment.be
Internet www.hydroment.be

De informatie op deze technische fiche zijn het resultaat van uitgebreide testen, onderzoek en ervaring en worden verstrekt naar eer en geweten. Ze dienen te worden aangepast aan elk individueel object en de specifieke voorwaarden en belastingen. De algemeen erkende regels van de bouwtechniek dienen in acht genomen te worden. Dit informatieblad vervangt alle vorige uitgaven. Technische veranderingen in de verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. De aanbevelingen van onze medewerkers zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd worden bevestigd.

FR

Home

Hydroment:

Afwerken:

Partners:

Vochtkeuring bij aankoop huis

Garanties

Prijzen 2017

Documentatie om te downloaden

Algemene voorwaarden

Contact

Links

 

 

 

 

Gezocht:

Agent voor Wallonië

Klik hier voor meer info!

Waterschade? Overstroming?

Lees hier wat Hydroment voor u kan doen!

Wij stellen een diagnose en stellen een technisch rapport voor u op.

Heeft u een oud huis of oude hoeve en u overweegt injecteren?

Lees hier over de mogelijke gevolgen!

Huis kopen?

Laat een vochtkeuring doen!

Klik hier voor meer info!