Hydroment Transputz MP

Hydroment MP is, in tegenstelling tot de meeste andere Hydromentproducten, de variant die machinaal verwerkt kan worden met stukadoorsmachines. Het product is dus bij uitstek geschikt om grote oppervlakten te saneren.

Download hier het info blad en technisch fiche

Produkt zakinh opbrengst in m2 per zak prijs ex btw Prijs incl btw prijs per m2 bij 2 cm dikte

Transputz MP-Machine pleister

30 kg
1,4
38,64
46,75
33,39

 

Prijs € 46,75 inclusief btw

Klik hier om te bestellen via onze webshop

U mag ook bestellen per e-mail verkoop@hydroment.be

Technische fiche Stand: 1. November 2007

Hydroment T R A N S P U T Z MP
Machine pleister

Product: Droge cementgebonden mortel volgens DIN EN 998-1 met minerale toevoegingen, het Hydroment concentraat en speciale additieven voor betere hechting, verwerking en rendement.

Toepassing: Zowel binnen als buiten als pleisterwerk voor vochtige en met zouten belaste muren. Preventief voor nieuwe gebouwen met vochtigheidsrisico.
Transputz MP wordt met gebruikelijke stukadoormachines of met de hand aangebracht. Daarbij is het mogelijk om tot 30 mm per werklaag aan te brengen. Na 2 uur kan het pleister bewerkt worden. De oppervlakte kan geschuurd of geglad worden of er kunnen allerlij structuren in aangebracht worden. Daarop zijn dan verschilelnde damp-open afwerkpleisters of verven mogelijk.
Bij gebruik als sokkelpleister het pleister afschermen van de aarde.

Specificaties
Mortelgroep R CS II naar DIN EN 998-1
Bindmiddel naar DIN EN 197-1 en DIN 459
Korrelgrootte 0 – 1,0 mm
Poriën gehalte ca. 30 - 35%
Slump (vloeibaarheid) 16,5 ± 0,5 cm
Morteldichtheid ca 1,25 kg / dm ³
Druksterkte van >2,5 N / mm ²
Verwerkbaarheid <3 cm
Capillaire wateropname > 0,3 kg / m² na 24 uur
Wateropname-vermogen > 90%
Water damp diffusie weerstand factor µ <12
Porositeit ca. 50%
Warmtecoëfficient 10,dry ? 0,43 W/(m K) (bij P = 50 %)
naar tabel EN 1745 0,49 W/(m K) (bij P = 90 %)
Kleur Grijswit

De ondergrond: De met Hydroment Transputz® MP te saneren muren moeten tot 1 meter boven de zichtbare of meetbare vochtigheid als volgt worden voorbereid
Oude pleister, viezigheid, verf en elementen die hechting kunnen belemmeren moeten volledig worden verwijderd
Vergane, losse en verweerde voegen tot een diepte van ongeveer 20 mm diepte uitkrassen
Verwijder losse deeltjes en stof
Vervanging van de aangetaste bakstenen
De ondergrond op draagvermogen testen, losse stenen vastzetten
De ondergrond niet met zoutoplosmiddelen, impregneermiddel, siliconen, of soortgelijke stoffen behandelen. In het te behandelen gebied mogen geen gipslagen of gipsbevestigingen aanwezig zijn of gebruikt worden.

Uitvlakken en hechtlaag:
Ontbrekende en brokkelende stenen vervangen door te metselen met passende stenen en Hydroment Transputz ® SG/WK. Grotere stukken vervangen muur enkele dagen laten drogen. Ondergrond, hechtlaag en pleisterlagen alvorens extra lagen aan te brengen zeer sterk, tot verzadiging, nat maken. Hydroment Transputz® SG/WK in verdunde vorm met de hand volledig dekkend ca. 5 mm dik aanbrengen als hechtlaag op de ondergrond. Niet uitvlakken of juist met een lijmkam opruwen om een goede hechting te verkrijgen.

Functielaag(lagen):
Na een droogtijd van 24 uur de hechtlaag sterk nat maken. aansluitend een ca. 10 mm dikke laag Transputz MP aanbrengen. Kort opstijven laten en dan de gezanelijke pleisterdikte opbouwen tot maximaal 30 mm per werklaag. Aansluitend met de rei afreien. Na 2 uur droogtijd voorzichtig afschuren of een structuur aanbrengen.

Laagdikte: Gelijkmatig, minstens 20 mm. Moeten lagen dikker dan 30 mm aangebracht worden dan na een droogtijd van 24 uur de volgende laag aanbrengen.
Als stukadoorsmachine is onder andere de machine G4 vqn Fa. PFT geschikt. Deze kan zonder namixer gebruikt worden. De watertoevoer zo regelen dat een verwerkbaar mortel wordt verkregen. In ieder geval de aanwijzingen van de fabrikant van de machine aanhouden.
Handverwerking: Mengen met een mengmachine met dubbelroerwerk. Betonmolens zijn niet geschikt!Ca. 6,5 - 7 liter water per zak toevoegen en homogeen en klontervrij mengen. Voor een gelijkmatige samenstelling steeds hele zakken aanmaken.

Mengtijd: 2 - 3 minuten
De mengtijd die nodig is absoluut aanhouden! Mortel moet een stabiele, schuimige en romige substantie worden. Betonmolen of roer/ mengmachine gebruiken. Niet geschikt voor gipspompen.

Verpakking: Zak 30 Kg (per pallet 35 zakken = 1,05 t)

Verbruik: bij een pleisterdikte van 20 mm ca. 22 kg per m2. Opbrengst per zak 1,4 m2.

Pleisterdikte: 20 mm, plus hechtlaag

Verwerkingstijd: De verwerking tijd komt overeen met de cementuitharding (ca. 2 uur) en is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de consistentie.

Verwerkingstemperatuur > 5°C

Houdbaarheid: Bij droge opslag van het product binnen 6 maanden na de datum van fabricage verwerken (zie kader).

Kwaliteit en veiligheid: Transputz® MP voldoet aan de DIN EN 998-1. Het product is onderworpen aan een productiecontrole in de fabriek volgens DIN EN 998-1, die in het kader van een vrijwillige, regelmatige externe controle onderzocht wordt door een extern laboratorium. 
Bovendien werkt Hydroment met een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeoordeling volgens DIN EN ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens DIN EN ISO 14001.

Afwerking / verf: Trabsputz MP geeft een grijswitte, licht gestructureerd oppervlak. Voor andere optische aanspraken kan het afgewerkt worden met Hydroment Transputz FP® of Hydroment Transputz F0® of minerale pleisters (dunne laag) die geen invloed hebben op de dampdoorlatendheid van de Hydroment Transputz® MP. Kalkverf kan na 24 uur aangebracht worden. Andere verf kan alleen worden toegepast na volledige droging van de pleister. Alleen dampdoorlatende minerale verven gebruiken, die niet van invloed op de waterdamp doorlaatbaarheid van Hydroment Transputz® MP. Verdragelijkheid: Hydroment Transputz MP® is een mineale, milieuvriendelijk bouwmateriaal. Het bevat geen schadelijke additieven. Het mineraal bindmiddel is een alkalisch cement, de ogen en gevoelige huid dus beschermen tegen chemische brandwonden. Was blootgestelde huid met veel schoon water.
Bijzondere aanwijzingen: Hydroment Transputz MP® is een gebruiksklaar droogmortel. Geen kalk of chemische producten toevoegen.
Hydroment Transputz® MP vereist voldoende water om te kunnen binden.
Bij het gevaar van snelle uitdroging (sterk absorberende oppervlakken, zonneschijn, wind, tocht, verwarming, enz.) pleisterlagen een of meermaals bevochtigen. Vers pleister beschermen tegen slecht weer.

Voor de verwerking en werking van Hydroment Transputz® MP normale omgevingsvariabelen vereist.

Niet bruikbaar bij het oplossen van vochtproblemen door ondergrondse waterdruk, kwelwater of instromend water.

HSC Solutions bvba
Hydroment verdeler Benelux
Pelikaanberg 38, 1600 Oudenaken België
Tel: 0032 (0)492-648144
E-mail: info@hydroment.be
Internet www.hydroment.be

De informatie op deze technische fiche zijn het resultaat van uitgebreide testen, onderzoek en ervaring en worden verstrekt naar eer en geweten. Ze dienen te worden aangepast aan elk individueel object en de specifieke voorwaarden en belastingen. De algemeen erkende regels van de bouwtechniek dienen in acht genomen te worden. Dit informatieblad vervangt alle vorige uitgaven. Technische veranderingen in de verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. De aanbevelingen van onze medewerkers zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd worden bevestigd.

FR

Home

Hydroment:

Afwerken:

Partners:

Vochtkeuring bij aankoop huis

Garanties

Prijzen 2017

Documentatie om te downloaden

Algemene voorwaarden

Contact

Links

 

 

 

 

Gezocht:

Agent voor Wallonië

Klik hier voor meer info!

Waterschade? Overstroming?

Lees hier wat Hydroment voor u kan doen!

Wij stellen een diagnose en stellen een technisch rapport voor u op.

Heeft u een oud huis of oude hoeve en u overweegt injecteren?

Lees hier over de mogelijke gevolgen!

Deelnemer Batibouw 2011

Huis kopen?

Laat een vochtkeuring doen!

Klik hier voor meer info!