Hydroment Transputz LP

De luxe, premium variant van Hydroment. Het zand is vervangen door glasgranulaatkorrels. Dit zorgt ervoor dat Hydroment LP lichter is, eenvoudiger te verwerken en beter isoleert.

Zo heeft Hydroment LP een K-coëfficiënt van 0,151 hetgeen de waarden van de isolerende Hydroment mortels benadert.

Hydroment LP is ecologisch onderzocht en heeft een bouw-biologische erkenning. Download deze hier.

Download hier het info blad en technisch fiche

Klik hier voor de prijzen

 

U mag ook bestellen per e-mail verkoop@hydroment.be

Technische fiche Stand: 1. November 2007

Hydroment T R A N S P U T Z LP
Premium pleister met glasgranulaten

Product: Droge cementgebonden mortel volgens DIN EN 998-1 met minerale glasgranulaten, het Hydroment concentraat en speciale additieven voor betere hechting, verwerking en rendement.

Toepassing: Zowel binnen als buiten als pleisterwerk voor vochtige en met zouten belaste muren. Preventief voor nieuwe gebouwen met vochtigheidsrisico. Hetzelfde product kan worden gebruikt als mortel voor uitvlakpleister, hechtlaag en pleisterlagen. Tenzij er bijzondere eisen worden gesteld aan de oppervlakte structuur, kan het oppervlak van de pleister door zuinig te wrijven of gladstrijken worden afgewerkt. Bij gebruik als sokkelpleister het pleister afschermen van de aarde.

Specificaties
Mortelgroep R CS II naar DIN EN 998-1
Bindmiddel naar DIN EN 197-1
Korrelgrootte 0 – 1,0 mm
Verse morteldichtheid <0,9 kg / dm ³
Poriën gehalte > 40%
Slump (vloeibaarheid) 14,0 ± 0,5 cm
Morteldichtheid <0,9 kg / dm ³
Druksterkte van 1,5 tot 5,0 N / mm ²
Verwerkbaarheid <3 cm
Capillaire wateropname > 0,3 kg / m² na 24 uur
Wateropname-vermogen > 70%
Water damp diffusie weerstand factor µ <12
Porositeit > 55%
Warmtecoëfficient 0,151 W/(m K) (bij 4 cm dikte)

De ondergrond: De met Hydroment Transputz® LP te saneren muren moeten tot 1 meter boven de zichtbare of meetbare vochtigheid als volgt worden voorbereid
Oude pleister, viezigheid, verf en elementen die hechting kunnen belemmeren moeten volledig worden verwijderd
Vergane, losse en verweerde voegen tot een diepte van ongeveer 20 mm diepte uitkrassen
Verwijder losse deeltjes en stof
Vervanging van de aangetaste bakstenen
De ondergrond op draagvermogen testen, losse stenen vastzetten
De ondergrond niet met zoutoplosmiddelen, impregneermiddel, siliconen, of soortgelijke stoffen behandelen. In het te behandelen gebied mogen geen gipslagen of gipsbevestigingen aanwezig zijn of gebruikt worden.
.
Verwerking: De verwerking van Hydroment Transputz® LP vereist functielaag van 20 mm dikte. Indien door de situatie ter plaatse een dikkere pleisterlaag nodig is deze in meerdere lagen van maximaal 20 mm aanbrengen. Uitgebrokkeld metselwerk, voegen en gaten met Hydroment Transputz® LP vlak maken.

De volgende regels dienen in acht genomen te worden:
Alle lagen dienen met de hand te worden aangebracht.
Ondergrond, hechtlaag en pleisterlagen alvorens extra lagen aan te brengen zeer sterk, tot verzadiging, nat maken.
Tussen hechtlaag en functielaag of andere lagen is een wachttijd van ten minste 24 uur.

Uitvlakken:
Ontbrekende en brokkelende stenen vervangen door te metselen met passende stenen en Hydroment Transputz ® LP. Grotere stukken vervangen muur enkele dagen laten drogen.

Hechtlaag:
Hydroment Transputz® LP in verdunde vorm volledig dekkend ca. 5 mm dik aanbrengen als hechtlaag op de ondergrond. Niet uitvlakken.

Functielaag(lagen):
Een- of meerlagig, maximaal 20 mm per keer; bij afwerking spaarzaam schuren. Bij navolgende pleisterlagen iets opruwen.

Menginstructies: Schoon water in de betonmolen inbrengen. Hydroment Transputz LP mortel toevoegen.

Verhoudingen:
Hechtlaag: Water 6-7 liter
Functielaag: Water 5-6 liter

Mengtijd: 8-10 minuten
De mengtijd die nodig is absoluut aanhouden! Mortel moet een stabiele, schuimige en romige substantie worden. Betonmolen of roer/ mengmachine gebruiken. Niet geschikt voor gipspompen.

Verpakking: Zak 30 Kg (per pallet 35 zakken = 1,05 t)

Verbruik: bij een pleisterdikte van 20 mm 15 – 16 kg per m2. Opbrengst per zak 1,6 m2.

Pleisterdikte: 20 mm

Verwerkingstijd: De verwerking tijd komt overeen met de cementuitharding (ca. 2 uur) en is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond, de omgevingstemperatuur en de consistentie.

Verwerkingstemperatuur > 0°C

Houdbaarheid: Bij droge opslag van het product binnen 12 maanden na de datum van fabricage verwerken (zie kader).

Kwaliteit en veiligheid: Transputz® LP voldoet aan de DIN EN 998-1. Het product is onderworpen aan een productiecontrole in de fabriek volgens DIN EN 998-1, die in het kader van een vrijwillige, regelmatige externe controle onderzocht wordt door een extern laboratorium. 
Bovendien werkt Hydroment met een geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeoordeling volgens DIN EN ISO 9001 en een milieuzorgsysteem volgens DIN EN ISO 14001.
Voor Hydroment Transputz LP is een bouw-biologisch goedkeuring verleend.

Afwerking / verf: Hydroment Transputz FP® of Hydroment Transputz F0® of minerale pleisters (dunne laag) die geen invloed hebben op de dampdoorlatendheid van de Hydroment Transputz® LP.
Verf kan alleen worden toegepast na volledige droging van de pleister. Alleen dampdoorlatende minerale verven gebruiken, die niet van invloed op de waterdamp doorlaatbaarheid van Hydroment Transputz® LP. Verdragelijkheid: Hydroment Transputz LP® bevat geen schadelijke additieven. Het mineraal bindmiddel is een alkalisch cement, de ogen en gevoelige huid dus beschermen tegen chemische brandwonden. Was blootgestelde huid met veel schoon water.
Bijzondere aanwijzingen: Aan de mortel geen kalk of chemische producten toevoegen.
Hydroment Transputz® LP vereist voldoende water om te binden.
Bij het gevaar van snelle uitdroging (sterk absorberende oppervlakken, zonneschijn, wind, tocht, verwarming, enz.) pleisterlagen een of meermaals bevochtigen. Vers pleister beschermen tegen slecht weer.

Voor de verwerking en werking van Hydroment Transputz® LP normale omgevingsvariabelen vereist.

Niet bruikbaar bij het oplossen van vochtproblemen door ondergrondse waterdruk, kwelwater of instromend water.

HSC Solutions bvba.
Hydroment verdeler Benelux
Pelikaanberg 38, 1600 Oudenaken België
Tel: 0032 (0)492/648144
E-mail: info@hydroment.be
Internet www.hydroment.be

De informatie op deze technische fiche zijn het resultaat van uitgebreide testen, onderzoek en ervaring en worden verstrekt naar eer en geweten. Ze dienen te worden aangepast aan elk individueel object en de specifieke voorwaarden en belastingen. De algemeen erkende regels van de bouwtechniek dienen in acht genomen te worden. Dit informatieblad vervangt alle vorige uitgaven. Technische veranderingen in de verdere productontwikkeling behouden wij ons voor. De aanbevelingen van onze medewerkers zijn slechts bindend indien schriftelijk bevestigd worden bevestigd.

FR

Home

Hydroment:

Afwerken:

Partners:

Vochtkeuring bij aankoop huis

Garanties

Prijzen 2017

Documentatie om te downloaden

Algemene voorwaarden

Contact

Links

 

 

 

 

Gezocht:

Agent voor Wallonië

Klik hier voor meer info!

Waterschade? Overstroming?

Lees hier wat Hydroment voor u kan doen!

Wij stellen een diagnose en stellen een technisch rapport voor u op.

Heeft u een oud huis of oude hoeve en u overweegt injecteren?

Lees hier over de mogelijke gevolgen!

Huis kopen?

Laat een vochtkeuring doen!

Klik hier voor meer info!